perfeito amor.
“Quem ORA tem resposta.”
— Monalisa.S (via viverei-para-tua-gloria)
THEME